spawanieSpawanie polega na łączeniu materiałów w fizycznym procesie ich miejscowego stapiania i zestalania. Złącza spawane wykorzystuje się przede wszystkim do łączenia metali i tworzyw sztucznych.