Rozplanowanie położenia gniazdek elektrycznych może mieć większe znaczenie niż pierwotnie zakładamy; miejsce założenia kontaktów determinuje bowiem położenie większości sprzętów domowych, co już wybitnie wpływa na komfort ich użytkowania. Jak zatem powinniśmy rozmieścić gniazdka elektryczne?