Wodę można filtrować na wiele sposobów, przy udziale różnych kosztów. Cel jest jeden: zwiększenie poziomu higieny, przekładająca się na jakość estetyczną cieczy spożywczej.