spawanieSpawanie polega na łączeniu materiałów w fizycznym procesie ich miejscowego stapiania i zestalania. Złącza spawane wykorzystuje się przede wszystkim do łączenia metali i tworzyw sztucznych.

Aby złączyć dwa elementy należy dodać również odpowiednią ilość spoiwa, który stopi się pod wpływem temperatury razem z materiałem łączonym i wypełni spoinę.

Istnieje bardzo wiele metod spawania. Główny podział to rozgraniczenie na spawanie gazowe i elektryczne. Pierwsze z wymienionych odbywa się przez spalanie acetylenu w bardzo wysokiej temperaturze 3100 stopni Celsjusza. Spawanie gazowe stosuje się przede wszystkim do łączenia blach o grubości od 0,4 milimetra do 4 centymetrów.

Spawanie elektryczne natomiast odbywa się zawsze z użyciem spawarki. To wydawałoby się proste urządzenie działa na zasadzie zjawiska elektrycznego łuku w jeszcze wyższej temperaturze – czterech tysięcy stopni! Z tego też względu nadaje się do zespajania grubszych blach, nawet do ośmiu centymetrów.

Innymi rodzajami spawania jest spawanie otulonymi elektrodami, krytym łukiem, spawanie w osłonie z gazów, spawanie laserowe, plazmowe, hybrydowe, żużlowe, elektronowe i tarciowe.

O tym, jak dobrze wykonane zostało spawanie świadczy wytrzymałość spoiny, a także materiału, który jest wokół niej. Na jej jakość wpływają takie czynniki, jak metoda spawania, ilość wytwarzanej energii, rodzaj łączonych materiałów, a także sam projekt łączenia.

Wytrzymałość spoiwa sprawdzana jest za pomocą metod niszczących i nieniszczących.