Cegły ceramiczne to jeden z podstawowych materiałów budowlanych. Wytwarzane są z mieszanki różnego rodzaju glin. Przykładowo są to gliny ilaste, morenowe, wstęgowe, a także łupki, mułki i lessy.

Przy produkcji tego rodzaju cegieł podstawowymi materiałami pomocniczymi są złom suszarniowy i kwarcowy piasek. Podstawowym składnikiem jest tu natomiast kaolin. Ten rodzaj ceramiki budowlanej produkowany jest etapowo. Zaczyna się od rozdrobnienia wszystkich surowców i wymieszania ich z wodą, tak aby wytworzyła się jednolita masa. Następnie, z masy formuje się cegły. Otrzymujemy wówczas surowy wyrób, tak zwana „surówkę”.

Etapami kolejnymi produkcji cegieł jest ich suszenie i wypalanie w celu nadania im odpowiedniej twardości. Temperatura wypalania jest bardzo wysoka, najczęściej w granicach od 850 do 1000 stopni. Na początkowym etapie rozdrabniania surowców pojawić mogą się zanieczyszczenia takie jak margiel lub rozpuszczone w glinach sole. Należy je więc usunąć lub unieszkodliwić.

Najbardziej niepożądany jest właśnie margiel, z tego powodu, że w gotowym produkcie, przy kontakcie w wodą, powoduje on pękanie materiału. Cegły ceramiczne mają swoją długoletnią historię. Na samym początku produkowane były wyłącznie ręcznie. Nazywano je wówczas „palcówkami” ponieważ nawet po wypaleniu widoczne były na nich odciski palców.

Mechanizacja produkcji cegieł rozpoczęła się sto pięćdziesiąt lat temu. Gotowe wyroby dzieli się na trzy grupy za względu na to, jaki jest ich kształt, stopień wypalenia lub jakie surowce zostały użyte podczas ich produkcji.

Obecnie cegły ceramiczne bardzo często wykorzystuje się jako materiał, który w surowym stanie pozostawia się jako obudowę kominkową czy do ogrodowych grilli.